Kotlin dla programistów Android

Kotlin dla programistów Android

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 14.12.2018 16:00

284,55 zł + VAT

350,00 zł brutto

zakończona

Opis wydarzenia
Celem warsztatu jest przygotowanie programisty Android do przejścia na język Kotlin zarówno w obrębie nowego jak i dojrzałego projektu. Omawiane będą kluczowe funkcjonalności języka Kotlin, przy czym kładziony będzie nacisk na dobre praktyki i idiomatyczne użycie. W czasie warsztatu uczestnicy będą budować aplikację która z każdym zadaniem będzie realizowała coraz więcej funkcjonalności.

W czasie warsztatu omówimy (i naturalnie przećwiczymy):
  • Czym jest Kotlin i jakie są kluczowe zmiany względem Javy
  • Funkcje na różnych poziomach
  • Smart casting i inne kluczowe usprawnienia
  • Klasy i obiekty (object expression i object declaration)
  • Funkcje rozszerzające (Extension functions)
  • Interoperacyjność pomiędzy Javą i Kotlinem
  • Podstawy programowania funkcyjnego
  • Strumieniowe przetwarzanie kolekcji
  • Dobre praktyki

Plan warsztatu jest następujący:
9:00-13:00 Warsztat, część 1
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-18:00 Warsztat, część 2

Warsztat odbędzie się w Warszawie 17.12.2018.

Każdy uczestnik powinien przyjść z własnym komputerem z zainstalowanym Android Studio 3.0+.

Warsztat zostanie poprowadzony przez Marcina Moskałę, oficjalnego trenera i partnera JetBrains, doświadczonego programistę Android oraz pioniera użycia języka Kotlin, autora książki "Android Development with Kotlin", twórcy Kt. Academy, speakera na międzynarodowych konferencjach.

Jeżeli jesteś zainteresowany, ale termin Ci nie odpowiada - zapisz się do listy mailowej, a poinformujemy CIę o kolejnych edycjach.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 17.12.2018 09:00
Zakończenie: 17.12.2018 18:00

Piękna 24/26A, Warszawa

Strona rejestracji:
https://kotlinwaw.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Kt. Academy
contact@kt.academy
+48696092580
Pokaż mapę...